Üyelik Sözleşmesi

1. Taraflar

İşbu sözleşme, TERAPİST yazılımı adı altında hizmet veren (bundan böyle sözleşmenin diğer maddelerinde TERAPİST olarak anılacaktır) ile TERAPİST’e ÜYE olan kullanıcı arasında (bundan böyle sözleşmenin diğer maddelerinde ÜYE olarak anılacaktır), aşağıdaki şartları içeren TERAPİST ÜYELİK SÖZLEŞMESİ (bundan böyle SÖZLEŞME olarak anılacaktır) adı ile tanzim olunmuştur.

Kullanıcı, TERAPİST’e ÜYE olarak, elektronik ortamda, ÜYE’lik anında tanzim olunan bu SÖZLEŞME’nin tamamını okuduğunu ve içeriğinin tamamını anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2. Sözleşmenin Konusu

2.1 SÖZLEŞME’nin konusu, ÜYE’nin TERAPİST uygulamasından internet aracılığıyla alacağı Danışmanlık ve Terapi hizmetlerinin esaslarını belirlemek ve bu hizmetlerde tarafların, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ile Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esasları Hakkındaki Yönetmelikler çerçevesindeki hak ve yükümlülüklerini belirlemektir.

2.2 SÖZLEŞME’nin kabulü ile birlikte TERAPİST uygulamasına konu olan işlemler, ÜYE’nin yardıma ihtiyaç duyduğu alanlarda yetkin ve deneyimli yaşam koçu, terapist, psikolog ve psikiyatristlerden (bundan böyle DANIŞMAN olarak anılacaktır) aldıkları yazılı Danışmanlık veya Terapi hizmetleridir. ÜYE'nin TERAPİST uygulaması dışındaki veya TERAPİST tarafından onayı alınmamış tüm işlemleri bu SÖZLEŞME’nin kapsamı dışındadır.

3. Tanımlar

Bu SÖZLEŞME’de kullanılan ve SÖZLEŞME’nin niteliği ile ilgili özel kavramların tanımları aşağıda belirtilmiştir.

3.1 ÜYE (Danışan): TERAPİST uygulamasında, profil bilgilerini doldurmuş ve bu belirttiği bilgilerin doğru olduğunu ve 18 yaşından büyük olduğunu kabul ve taahhüt etmiş, iş bu SÖZLEŞME’yi kabul ederek TERAPİST hizmetlerinden faydalanma isteğini beyan etmiş kişilerdir.

3.2 DANIŞMAN (Uzman): TERAPİST uygulamasında DANIŞMAN’lara özel profil bilgilerini doldurmuş ve bu belirttiği bilgilerin doğru olduğunu ve 18 yaşından büyük olduğunu kabul ve taahhüt etmiş, uzmanlığını sunduğu resmi belgelerle (diploma, sertifika vb.) belgelemiş, Terapist Danışmanlık Sözleşmesini kabul etmiş, başvurusu TERAPİST tarafından kabul edilmesi halinde, TERAPİST’de aşağıdaki faaliyet ve hizmetleri vermeyi istediğini beyan etmiş kişilerdir:

3.2.1 TERAPİST’de kendisini tanımlayan bir profil sayfası oluşturmak ve hizmet vermeye müsait saatlerini belirlemek,

3.2.2 ÜYE’lerin sorularına, yazılı destek aracı ile cevap vermek,

3.2.3 ÜYE’lere, canlı destek aracı ile yazarak, bedeli mukabilinde Danışmanlık veya Terapi hizmeti vermek

3.3 Danışmanlık ve Terapi (Hizmetler): DANIŞMAN’ların TERAPİST kuralları çerçevesinde, "yazılı destek" veya "canlı yazılı destek" şeklinde, TERAPİST yazılımı ile ÜYE’lere verdikleri hizmetleridir.

3.4 TERAPİST: Gülten BÜLBÜL Terapist ve Danışmanlık Şirketine ait, internet aracılığı ile Danışmanlık ve Terapi hizmet platformu yapısındaki ticari iş modelini temsil eden İOS yazılım ve uygulaması ile web sitesinin adresi (www.terapistapp.com) ve şirketi temsil eden isimdir.

3.5 Site: www.terapistapp.com alan adı altında faaliyet gösteren birincil ve ikincil alan adlarından oluşan web sitesidir.

3.6 ÜYE Kontrol Paneli: Uygulamanın ÜYE’lerinin, üyelik kabulü sonrasında kendi kullanıcı adı ve şifreleri ile giriş yapmalarına müteakip görüntülenen, tüm üyelik işlemlerinin yer aldığı paneldir.

3.7 DANIŞMAN Kontrol Paneli: Uygulamanın DANIŞMAN’larının, üyeliklerinin ve danışmanlıklarının kabulü sonrasında kendi kullanıcı adı ve şifreleri ile giriş yapmalarına müteakip görüntülenen, tüm uzmanlık işlemlerinin yer aldığı paneldir.

3.8 Danışmanlık Ücreti: Bir ÜYE’nin 24 saat süre ile kendisine ait güvenlikli bir alanda DANIŞMAN’ından yazılı olarak talep ettiği Danışmanlık, psikolojik Danışmanlık, yaşam koçluğu gibi hizmetler için, ÜYE’ye TERAPİST tarafından belirlenmiş kişisel DANIŞMAN’ı tarafından günde 1 veya 2 kez yazılı destek formatında vereceği hizmetin (24 saatte bir veya 2 kez) ücretini ifade eder.

3.9 Terapi Ücreti: Bir ÜYE’ye TERAPİST tarafından belirlenmiş kişisel DANIŞMAN ile canlı yazılı destek formatında yapılacak görüşmenin 30 dakikalık ücretini ifade eder.

3.10 Randevu: ÜYE’nin terapi hizmeti talep etmeleri durumunda, bir form vasıtası ile hizmet talep etmelerini sağlayan sistemdir. ÜYE’nin talebi, yakınmasına ve randevu açısından uygun olan DANIŞMAN’a aktarılır ve DANIŞMAN’ın onaylaması durumunda, taraflar arasında bir görüşme zamanı kararlaştırılmış olur. Bağlayıcılığı olmamakla birlikte, TERAPİST uygulamasının kuralları çerçevesinde işleyişi kontrol edilen bir yapıdır.

3.11 Mevcut Kredi: ÜYE’lerin, bir DANIŞMAN’dan Danışmanlık veya Terapi hizmeti almadan önce, bu hizmet için önceden uygulama içinde TERAPİST’ten satın aldığı kredilerinin bulunduğu uygulama bölümüdür.

3.12 Profil: ÜYE’lerin, DANIŞMAN’ların kendileri ile ilgili temel bilgileri doldurdukları ve ilgili kayıt formu sırasında doğruluğunu kabul ve teyit ettikleri verilerdir.

3.13 Aktif Görüşmelerim: Bir ÜYE’nin, aktif devam eden Danışmanlık ve Terapilerinin bulunduğu alandır.

3.14 Şifre: ÜYE’lerin ve DANIŞMAN’ların TERAPİST uygulamasına giriş yaparak üyelik imkanlarından faydalanmak için, kullanıcı adına bağlı olarak, yine kayıt aşamasında TERAPİST tarafından belirlenerek, ÜYE ve DANIŞMAN’ların e-posta adreslerine gönderilen, daha sonra da güvenlik amacı ile değiştirebildikleri harf ve/veya numaralardan oluşan metindir.

4. Uygulama Üyeliği ve Uygulama Kullanım Şartları

4.1 Uygulama ziyaretçisinin, ÜYE kayıt bilgilerini doldurması ve bu SÖZLEŞME’nin tüm hükümlerini okuyarak kabul etmesi ve TERAPİST Gizlilik Politikasını okuyarak kabul etmesi ile üyelik kaydı tamamlanmış olur.

4.2 Uygulamaya ÜYE olmak için;

4.2.1 Reşit olmak (18 yaşını doldurmuş olmak),

4.2.2 Kendi kararlarını alabilme ve uygulayabilmesinde engel olabilecek, kanuni olarak vesayet gerektirebilecek bir durumunun olmaması,

4.2.3 Daha önce herhangi bir sebeple üyelikten uzaklaştırılmamış olmak,

4.2.4 Herhangi başka bir yasal sebep ile bu SÖZLEŞME’nin hükümlerine baştan aykırı düşmek gibi üyeliği engelleyecek bir duruma sahip olmamak,

4.2.5 Kullanıcı adı seçiminde genel ahlak kurallarına uymak ve telif hakkı, marka veya ticari unvanları ihlal eden bir durum taşımamak gerekmektedir.

4.3 İşbu SÖZLEŞME’ye göre ÜYE 4.2 maddesi şartlarına sahip olduğunu kabul ve taahhüt eder.

4.4 TERAPİST’e ÜYE olmakla kabul edildiği beyan olunan iş bu SÖZLEŞME gereğince, ÜYE’nin kayıt sırasında sunduğu kişisel bilgilerin doğru olduğunu ve bu kişisel bilgilerle ilgili ileride doğabilecek hukuki süreçlerde sorumluluğun bütünüyle kendisinde olduğunu baştan kabul etmiş sayılır.

4.5 ÜYE, işbu SÖZLEŞME’yi kabul etmesi ve üyelik başvurusu yapması sonucu, başvurunun kabul edilmesi durumunda, kendisine verilen kullanıcı adı ve şifreyi korumakla görevlidir. Seçilen kullanıcı adlarının tüm mülkiyeti TERAPİST'e aittir. ÜYE, bu bilgilerin üçüncü şahıs veya kurumlara geçmesi, bu bilgilerle uygulama üzerinde işlem yapılması gibi durumlarda, uğranan her türlü zarardan kendisinin sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. ÜYE böyle bir şüphe durumunda gecikmeden TERAPİST'i bilgilendirmekle mesuldür. TERAPİST, gerekli gördüğü taktirde, ÜYE’nin şifre bilgilerini değiştirme hakkını saklı tutar.

4.6 TERAPİST üyeliği, hiçbir suretle üçüncü kişi veya kurumlara devredilemez veya kullanımına tahsis edilemez.

4.7 ÜYE, dilediği anda [email protected]’a e-posta göndermek vasıtası ile TERAPİST’in yönetimi ile temasa geçerek, hesabının kapatılmasını talep edebilir. Bu durumda hesabındaki para ve hakların herhangi bir şekilde iadesi veya başka bir ÜYE hesabına aktarılmasını talep edilemez. ÜYE’nin gelecekte tekrar hesabını kullanmak istemesi durumuna karşı tüm hakları korunur.

4.8 Bu SÖZLEŞME ÜYE’nin sisteme kayıt olduğu andan itibaren üyeliğini sonlandırana kadar geçerlidir.

5. TERAPİST Uygulamasının İşleyişine Ait Genel Hükümler

5.1 TERAPİST, uygulamadaki her türlü içeriği, uygulama içi hizmetlerini, herhangi bir bildirime gerek duymaksızın, istediği zaman, değiştirme veya silme haklarını saklı tutar.

5.2 TERAPİST, bir "geleneksel olmayan psikoterapi ortamı" olarak kabul edilen internet aracılığıyla Danışmanlık ve Terapi hizmetinin, Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde verilmesi için, siteye kayıtlı tüm DANIŞMAN’lardan, başvuru sırasında kabul ve taahhüt alır. Bununla birlikte DANIŞMAN’ların bu hükümlere uyup uymayacağı sadece kendilerini bağlar. ÜYE ile DANIŞMAN arasındaki olası anlaşmazlıklarda, ÜYE, TERAPİST'i herhangi bir şekilde taraf kabul etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

5.3 TERAPİST tarafından internet aracılığıyla verilen Danışmanlık veya Terapi hizmetleri, her türlü probleme uygun bir hizmet değildir. ÜYE, intihar veya kendine zarar vermek veya bir başkasına zarar vermek gibi düşüncelere sahipse, TERAPİST’teki hizmetler hiçbir suretle ÜYE’ye uygun değildir ve TERAPİST ÜYE’ye acilen 112 Acil Servis veya en yakınındaki sağlık kuruluşları ile temasa geçmelerini tavsiye eder. ÜYE işbu SÖZLEŞME ile yukarıda bahsedilen acil durumlar içinde olmadığını kabul ve taahhüt eder.

5.4 TERAPİST, kendisine ait birincil ve ikincil alan adları haricindeki sitelerden, uygulamalardan, uygulamaya yapılan eklemelerde veya bu uygulama veya sitelerde yapılan bağlantılardan veya içeriklerden dolayı sorumluluk kabul etmez.

5.5 TERAPİST, ÜYE’lerin kayıt aşamasında veya sonradan verdikleri veya yaptıkları işlemler dolayısı ile oluşan veriler üstünde her türlü istatistik çalışması yapabilir. ÜYE ve DANIŞMAN’lar arasında TERAPİST üzerinden yapılan her türlü iletişim TERAPİST tarafından özel güvenlik tedbirleri (bkz. TERAPİST GİZLİLİK POLİTİKASI) ile şifrelenerek saklanır. TERAPİST bu bilgileri, zorunlu yasal durumlar haricinde üçüncü kişi veya kurumlarla paylaşmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.6 TERAPİST üzerinden gerçekleştirilen bir Terapi Hizmetinde (canlı yazılı destek), DANIŞMAN ile ÜYE uygulamanın sunduğu sistem ile birbirleri ile bağlantı kurdukları anda, TERAPİST bu görüşmeye dahil olmaz. Uygulama bu açıdan DANIŞMAN’lar ve ÜYE’lerin buluştuğu elektronik bir pazar yeri yapısındadır. TERAPİST, kişiler arasındaki bu hizmet alım satımında, hiçbir suretle taraf kabul edilemez ve arabuluculuk veya hakemlik yapamaz. ÜYE’ler, DANIŞMAN’lar ve TERAPİST hukuken bağımsız taraflardır ve aralarında herhangi bir ortaklık veya işçi –işveren ilişkisi yoktur. Buna göre işbu SÖZLEŞME kabulü sonucunda bir işçi-işveren ilişkisi, ortaklık veya herhangi bir malı özel olarak pazarlama hakkı doğmaz.

5.7 TERAPİST, ÜYE’lerin mevcut kredilerini korumak ve gerçek değerleri yansıtmasını sağlamakla yükümlüdür.

5.8 ÜYE, TERAPİST'in ÜYE ile DANIŞMAN arasında kurulan iletişim konusunda herhangi bir kontrolü olamayacağını kabul eder. TERAPİST, ÜYE’lere DANIŞMAN’larla iletişime geçerek Danışmanlık veya Terapi hizmeti alabilecekleri bir platform sağlayarak aracılık hizmeti verir. Uygulama, Danışmanlık veya Terapi hizmeti veren DANIŞMAN’lardan belirli belgeler talep ederek kalifikasyon kontrolü yapmaya çalışsa bile bu konuda herhangi bir garanti veya kesinlik sunamaz, ancak bu beyanlarla hareket eder. ÜYE, DANIŞMAN’ın yeterliliği ve uzmanlığı konusunda tek sorumludur. ÜYE, bir DANIŞMAN’la iletişim kurduğunda herhangi bir şekilde şüpheye düştüğü taktirde, gecikmeden iletişimi koparmalı ve TERAPİST yönetimini haberdar etmelidir. ÜYE, bu SÖZLEŞME’yi kabul ederek TERAPİST'i, oluşacak zararlarda sorumlu ve/veya taraf kabul etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.9 Üyelik başladıktan sonra TERAPİST uygulamasının bazı bölümlerine ve ücretli hizmetlerine erişim sınırlandırılmış ya da tamamen engellenmiştir. Danışmanlık ve Terapi hizmetleri ücretlidir ve bu hizmetlerden faydalanmak için ÜYE’nin kredi satın alması gerekmektedir.

5.10 ÜYE, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması ve Reklam Hukuku Kanunundan kaynaklanan her türlü sorumluluğun DANIŞMAN’da olduğunu, DANIŞMAN ile ÜYE arasındaki satış-hizmet akdinin tarafı olmayan ve hizmetle ilgili hiçbir aşamada taahhüt veya yükümlülük beyanında bulunmayan TERAPİST’in veya çalışanlarının hiçbir suretle, hiçbir ad altında taahhüt ve yükümlülüğü olmadığını, bu sebeple de 4077 sayılı kanun kapsamında TERAPİST’e karşı herhangi bir hak veya talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.11 Uygulama içindeki herhangi bir DANIŞMAN’ın verdiği tavsiye vb. durumlar TERAPİST tarafından verilmiş kabul edilemez. Uygulamadaki verilen hizmetin kalitesi ve uygunluğu garanti edilmemektedir ve bu gibi durumlardan TERAPİST sorumlu tutulamaz.

5.12 TERAPİST; uygulamadaki DANIŞMAN’lar tarafından sağlanan, DANIŞMAN’ların profilleri de dahil olmak üzere hiçbir içerik, tavsiye, söylenen ya da yazılan bilginin geçerliliği, yasallığı, kalitesi ya da uygulanabilirliğini garanti etmez. Uygulamada DANIŞMAN tarafından verilen hiçbir bilgi tıbbi tavsiye veya tedavi veya yüz yüze terapinin yerine geçmez. TERAPİST yukarıda belirtilen ve DANIŞMAN’lar tarafından sağlanan bilgi ya da tavsiyeler doğrultusunda oluşacak zarar ve kayıplardan hiçbir koşul altında sorumlu tutulamaz.

5.13 DANIŞMAN’ların vermiş olabilecekleri; bilgi, tedavi tavsiyeleri, ya da önermiş olabilecekleri kurum, ürün ve diğer danışmanlar hiçbir koşul altında TERAPİST tarafından tavsiye edilmiş, yönlendirilmiş, önerilmiş, onaylanmış ya da teyit edilmiş olarak kabul edilemez. Yukarıda belirtilenlerden hiçbiri uygulama tarafından tavsiye ediliyor, referans olunuyor olarak değerlendirilmemelidir. Uygulamadaki herhangi bir DANIŞMAN tarafından sağlanan hizmetin kalitesi ya da uygunluğu garanti edilmemektedir ve bu gibi durumlardan TERAPİST sorumlu tutulamaz.

5.14 DANIŞMAN’lar tarafından verilen bilgi veya tavsiyeler genel bilgi amaçlıdır. Bu bilginin geçerliliği ve güvenilirliliğinin teyit edilmesi ÜYE’nin sorumluluğundadır. Yine DANIŞMAN’lar tarafından verilen bilgilere bağımlı olma hali de sadece ÜYE’nin sorumluluğundadır. Burada verilen hiçbir hizmet yüz yüze muayene veya terapinin yerini tutmayacaktır.

5.15 TERAPİST hiçbir şekilde DANIŞMAN’ların yazdığı veya ilettiği bilgilere bağlı temsil veya teminattan sorumlu değildir.

5.16 DANIŞMAN, ÜYE ile yaptığı görüşme sırasında sözle veya cinsel tacize maruz kaldığı anda görüşmeyi sonlandırma hakkına sahiptir.

5.17 ÜYE ve DANIŞMAN yayınladığı, gösterdiği, gönderdiği y ada yüklediği tüm bilgi, video, fotoğraf, mesaj ve materyaller (içerik), e-postalar ya da hizmeti kullanarak paylaşabileceği tüm diğer içeriklerle ilgili tek ve doğrudan sorumludur. İşbu gizlilik politikasını onaylayarak, TERAPİST vasıtası ile hukuka aykırı, tehdit içeren, talep edilmemiş bilgi göndermeyeceğinizi, içerik göstermeyeceğinizi, mail ya da herhangi bir yolla listelenenleri iletmeyeceğinizi kabul etmiş olursunuz.

5.18 ÜYE, TERAPİST bünyesindeki site veya yazılımları kullanarak, istenmeyen e-posta veya yasadışı, mütecaviz, özel haklara aykırı, aşağılayıcı, müstehcen, ırkçı, zararlı ya da diğer sebeplerden rahatsızlık verici dosyalar gönderemez veya ortak alanlarda paylaşamazlar. ÜYE ayrıca, üçüncü şahısların haklarına veya fikri mülkiyete aykırı, reklam içerikli, virüs ve benzeri zararlı kodlar taşıyan veya herhangi bir yasayı ihlal eden mesajlar gönderemez veya paylaşamazlar.

5.19 TERAPİST, ÜYE’ler ile DANIŞMAN’lar arasında dosya iletimine olanak sağlamakla birlikte, DANIŞMAN'dan gelen iletilerin olası virüslere karşı denetlenmesi ÜYE'nin sorumluluğundadır.

5.20 ÜYE herhangi bir kişi ya da kurumu taklit edemez veya kendi çalıştığı veya başka herhangi bir kuruluşa ilişkin yanlış beyanda bulunamaz. ÜYE, başka bir ÜYE ya da DANIŞMAN'ı takip, taciz ve tehdit edemez veya kişilik haklarına tecavüz eden bir eylemde bulunamaz. Bu duruma aykırı davranışlardan ötürü TERAPİST hiçbir şekilde sorumlu ve yükümlü tutulamaz.

5.21 TERAPİST siteleri veya platformlarında çeşitli reklamlar ya da başka sitelere bağlantılar yer alabilir. Bu reklamlar veya bağlantılara girmenin sorumluluğu tamamen üyeye aittir. TERAPİST, bu site ve reklamların içeriğinden veya verebileceği olası zararlardan sorumlu değildir.

5.22 ÜYE İşbu SÖZLEŞME’yi kabul ederek, 18 yaşından büyük olduğunu ve uygulama içinde verilen hizmetlerin ÜYE istemediği takdirde kişinin davranışı üzerine hiçbir etkide bulunamayacağını, buradaki yazılan ve verilen hizmetlerin tıbbi bir tanı koyma süreci olmadığı veya tıbbi tedavi olmadığı ve önermediğini veya yüz yüze terapinin yerine geçmeyeceğini, buradaki bilgilerin en fazla öneri veya tavsiye niteliği taşıyabileceğini, bu önerileri yerine getirip getirmemenin sadece ÜYE’nin inisiyatifinde olduğu ve oluşabilecek her türlü maddi ve manevi zarardan DANIŞMAN veya TERAPİST’in sorumlu tutulamayacağını kabul eder.

6. Hizmet Alım Süreçleri ve Ücretlendirme

6.1 TERAPİST üye olmak ücretsizdir. Bununla birlikte, uygulamadaki Danışmanlık veya Terapi hizmetleri için ücretlendirme söz konusudur. İlgili hizmete dair bedeller, o hizmetle ilgili ödeme sayfalarında ve/veya yardım sayfalarında açıkça belirtilir.

6.2 Terapi Hizmeti için randevu talep edebilmesi ÜYE’nin asgari hizmet bedeline yetecek kadar krediyi satın almış olması gerekir. Bu kadar kredinin bulunmaması durumunda randevu talebi yapılamaz ve ÜYE uygulamadaki ilgili ödeme sayfasına yönlendirilir. Terapi hizmeti alınana kadar bu kredi ÜYE’nin mevcut bakiyesinden düşürülür. Terapi Hizmetinin 48 saat öncesine kadar iptal etmediği takdirde veya Terapi Hizmetinin süresi bitimine kadar hizmet almasa dahi bu hizmet ÜYE’ye verilmiş olarak kabul edilir ve ücreti ÜYE’den alınır, ÜYE’nin ücretin geri ödenmesini olmayacağını ve geri ödeme talep etme hakkının olmadığını kabul eder.

6.3 ÜYE’nin uygulama içerisinde aldığı hizmetler, uygulamaya kullanıcı adı ve şifre ile giriş yaptıktan sonra HESABIM sayfasından görüntülenebilir.

6.4 ÜYE, TERAPİST'teki kredi satın alımı için para yatırırken, TERAPİST ve/veya ödeme altyapısını sağlayan, Apple Store’u yetkilendirmiş olduğunu kabul ve beyan eder. Yapılan ödemeler kart ekstresinde Apple Store veya TERAPİST ön ekleri ile görüntülenir. TERAPİST herhangi bir sebeple, yapılan ödemede şüphe gördüğü taktirde, ÜYE’nin kredi hesabına müdahale etme hakkını saklı tutar. Bu süreçte, ÜYE’nin uygulamadaki hesabı dondurulabilir veya süresiz olarak kapatılabilir.

6.5 ÜYE ve DANIŞMAN arasındaki çevrim içi veya çevrim dışı bütün iletişim TERAPİST üzerinden faturalanacaktır. ÜYE, DANIŞMAN tarafından TERAPİST üzerinden verilecek hizmet için belirlenen fiyatlara uymayı ve ödemeleri TERAPİST üzerinden yapmayı kabul eder.

6.6 ÜYE, Mobil ödeme yöntemi ile yapılan ödemelerde, bu ödeme için kullandığı telefon numarasından ödeme yapma hak ve yetkisine sahip olduğunu kabul ve beyan eder. Kendisine ait olmayan bir telefon numarasından, sahibinin bilgisi dışında yapılan ödemelerde, numaranın sahibinin itirazı durumunda, TERAPİST bu itirazı dikkate alır, gerekli gördüğü takdirde ÜYE’nin hesabı dondurulabilir veya süresiz olarak kapatılabilir.

6.7 EFT veya havale yöntemleri ile yapılan ödemelerde, ÜYE, bu ödemeyi yaptığı hesap üzerinde izin ve yetkiye sahip olduğunu kabul ve beyan eder. Farklı isimlerden yapılan ödemelerde, TERAPİST bu parayı krediye hiç geçirmeme, geçirmeden önce hesap sahibinin kimlik fotokopisini isteme, hesap sahibinden izin alındığına dair yazılı belge isteme gibi her türlü kanuni belgeyi talep etme hakkını saklı tutar. Bu süreçte, ÜYE’nin hesabı dondurulabilir veya süresiz olarak kapatılabilir.

6.8 TERAPİST herhangi bir anda hizmet ücretlendirmelerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutarlar. Bununla birlikte, ÜYE’nin hesabındaki mevcut kredi miktarı bu değişikliklerden hiçbir suretle etkilenmez.

6.9 ÜYE hiçbir suretle, aldığı hizmetin kusurlu veya yetersiz olduğu gerekçesi ile, sunulan hizmete karşılık tahsil edilmiş kredinin veya paranın geri ödenmesini veya hizmetin yeniden tekrarlanmasını istemeyeceğini kabul ve taahhüt eder. DANIŞMAN ile ilgili bir şikayeti olması durumunda bunu site yönetimine [email protected] e-posta adresi aracılığı ile bildirir.

6.10 ÜYE, DANIŞMAN hizmetlerine yönelik değerlendirme/puanlama sistemlerinin bütünlüğünü hiçbir şekilde engelleyemez veya manipüle edemez. TERAPİST, herhangi bir zamanda veya haber vermeden değerlendirme/puanlama politikalarını değiştirme veya değerlendirme/puanlama sisteminin bütünlüğüne aykırı değerlendirme/puanlamaları dışlama hakkını saklı tutar.

6.11 Danışmanlık ve Terapi hizmetleri elektronik ortamda ve anlık sunulan bir hizmet niteliğinde olduğu için, ilgili yasa gereği ÜYE’ler cayma haklarını kullanamazlar. Kredi satın almak üzere aktarılan para, ÜYE hiçbir suretle geri çekme talebinde bulunamaz.

6.12 ÜYE’nin DANIŞMAN’dan randevu ile Terapi hizmeti talebinde bulunması durumunda, DANIŞMAN eğer randevuyu kabul etmiş ise, ÜYE’nin randevu saatinde görüşmeye gelmemesi durumunda, uygulama yardım sayfalarında bulunabilecek süreçler işler ve ÜYE’den randevu sırasında tahsil edilmiş Terapi Hizmet bedeli olan kredi, ÜYE hizmeti almış gibi kabul edilerek geri ödenmez. Eğer ÜYE, Terapi hizmeti randevu iptalini, terapi saatinden 48 saat öncesinden yapar ise Terapi hizmet bedeli ÜYE’nin hesabına kredi olarak geri yüklenir.

6.13 DANIŞMAN’ın ÜYE’ye herhangi bir geri ödeme yapılmaksızın randevu saatinden 24 saat öncesine kadar randevu iptali hakkı bulunmakla birlikte, Terapi hizmeti randevu saatinde olmaz ise, terapi hizmeti ücreti olan kredi miktarı ÜYE’nin hesabına eklenir.

6.14 ÜYE’nin randevu ile ilgili veya başka bir sebeple mesajlaşma sistemine gelen notun takibinden ÜYE sorumludur, bu mesajlaşmayı takip etmemesinden dolayı ortaya çıkabilecek zararlardan TERAPİST veya DANIŞMAN sorumlu tutulamaz, bu durumdan ÜYE sorumludur.

7. Diğer Hükümler

7.1 TERAPİST’in hizmetine sağlıklı olarak devam edebilmesi için, her türlü imkan ve kaynağı kullanarak gerekli özeni gösterecek olsa da, hukuken mücbir sebep olarak kabul edilebilecek, TERAPİST’in inisiyatifi dışında gerçekleşen ve önleyemeyeceği her türlü koşulda (altyapısal sorunlar, internet altyapısındaki arızalar, doğal afetler, grev, savaş, iletişim problemleri, elektrik kesintileri, kötü hava koşulları gibi) oluşabilecek veri kayıplarından ve/veya ÜYE’lerden kaynaklanan hatalı işlemlerden sorumlu değildir. Bu sebeplerle de TERAPİST’in süresiz faaliyet gösterememesi dahil, TERAPİST hiçbir şart altında, TERAPİST’deki hizmetlerin sürekli, güvenli ve/veya kesintisiz devam edeceğine dair garanti veya taahhüt vermez.

7.2 İşbu sözleşmeyi kabul ederek ÜYE şunları kabul etmiş olur: TERAPİST ve çalışanlarının hiçbir zarardan dolayı yükümlü olmayacağını anlar ve kabul eder. Ayrıca uygulama ile ilişkili bütün kullanımdan oluşan zararlara karşı, TERAPİST’in toplam yükümlülüğü şikayetin yapıldığı zamandan önceki bir ayda ödenen toplam para miktarını geçemez.

7.3 TERAPİST programın yayınını bakım ve güncelleme amaçlı herhangi bir zaman diliminde geçici olarak durdurabilme ve öncesinden haberdar etmek üzere tamamen durdurabilme hakkını elinde tutar.

7.4 TERAPİST’in tasarım ve altyapısında kullanılan tüm bileşenler (görsel, metinsel, bilgisayar yazılım kodu, bilgisayar yazılımları, iş modeli vb.) 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunmaktadır. Uygulama ve site ziyaretçileri veya ÜYE’ler, bunları, TERAPİST’in yazılı izni olmadan hiçbir şekilde dağıtamaz, kopyalayamaz, çoğaltamaz, yeni bir üretim amacı ile türetemezler. Uygulama ve site ziyaretçileri ve ÜYEleri, siteye sunacakları bilgilerde TERAPİST’in ve/veya üçüncü şahıs veya kurumların telif hakları kapsamındaki bileşenleri (görsel, metinsel, bilgisayar yazılım kodu, bilgisayar yazılımları vb.) kullanamazlar. Aksi durumlarda oluşacak her türlü zararı karşılamakla yükümlüdürler.

7.5 İşbu SÖZLEŞME’den kaynaklanan uyuşmazlıklarda, yalnız TERAPİST’in belge ve kayıtlarının münhasıran geçerli delil teşkil edeceği ÜYE tarafından peşinen kabul ve beyan edilmektedir.

7.6 ÜYE’nin bu SÖZLEŞME’ye herhangi bir aykırılık halinde veya belirtilen sair hallerde TERAPİST herhangi bir ihbara, istihsaline, süre tayinine, borcun miktarının yetkili yargı organlarınca önceden tespitine gerek olmaksızın bilcümle teminatları nakde tahvile, mahsuba, borçluyu takibe yetkilidir. İşbu SÖZLEŞME’de muaccel olabilmesi için ihbara gereken hallerde dahi ÜYE’ye yapılan ihbar yeterlidir.

7.7 İşbu SÖZLEŞME’nin akdi, uygulanması ve teminatlarının alınması nedeni ile, ödenmesi gereken bilcümle harç, vergi ve resimler ile masraflar ÜYE’ ye aittir.

7.8 TERAPİST tamamen kendi taktiriyle ve tek taraflı olarak, işbu SÖZLEŞME’yi, uygun gördüğü herhangi bir zamanda değiştirebilir. SÖZLEŞME’deki bu değişiklikler, sitede veya uygulamada duyuruldukları tarihten itibaren geçerlilik kazanırlar. ÜYE’nin SÖZLEŞME’den sonra yaptığı işlemlerde bu yenilenmiş SÖZLEŞME’yi kabul ettiğini beyan etmiş olur. Bu SÖZLEŞME, ÜYE’nin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7.9 İşbu SÖZLEŞMEnin bir kısmının herhangi bir sebeple hükümsüz hale gelmesi, diğer kısımların da hükümsüz kalması sonucunu doğurmaz. Ancak tarafların, bu hükümlerin mevcut olmaması halinde işbu SÖZLEŞME’yi yapmayacakları açıkça anlaşılan hallerde SÖZLEŞME tamamen hükümsüz hale gelir. SÖZLEŞME’nin sona ermesi, hükümsüz hale gelmesi ÜYE’nin yükümlülüklerini kararlaştırıldığı şekilde ifa ve tasfiye etmesini engellemez. ÜYE’nin üyelik süresinin dolması, geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde dahi ÜYE, SÖZLEŞME şartlarında oluşan sorumluluklarını yerine getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.10 İşbu SÖZLEŞME, TERAPİST tarafından, aşağıdaki sebepler başta olmak üzere, tek taraflı olarak feshedilebilir. ÜYE’ler bu durumda oluşacak zararları karşılamakla yükümlüdürler ve herhangi bir sebeple TERAPİST’ten hak talebinde bulunamazlar.

7.10.1 ÜYE’nin, uygulamada duyurulan ve gerekli görüldüğünde güncellenen, kurallara aykırı davranması,

7.10.2 ÜYE’nin, uygulama iş modelini, herhangi bir yöntemle manipüle etmeye çalışması

7.10.3 ÜYE’nin, sadece kendi kullanımı için sunulmuş olan kullanıcı adı ve şifresini üçüncü kişi veya kurumlarla paylaşması,

7.10.4 ÜYE’nin, uygulamanın yönetimi ile veya DANIŞMAN’larla kurduğu iletişime ait herhangi bir veriyi, mahremiyetini bozacak şekilde, üçüncül kişi, kurum veya online-offline medya araçları ile paylaşması,

7.10.5 ÜYE’nin uygulamanın yönetimine ve/veya DANIŞMAN’lara, genel ahlak kuralları dışındaki her türlü hareketi ve davranışı,

7.10.6 ÜYE’nin uygulama hizmetlerinden, kendi menfaati için, uygulama kuralları ile izin verilenler haricinde faydalanmaya çalışması,

7.10.7 ÜYE’nin herhangi bir araç veya yöntem kullanarak, uygulama içeriğine ve uygulama veri tabanlarına müdahale etmeye çalışması,

7.10.8 ÜYE’nin uygulamaya ait herhangi bir telif hakkına karşı hareket veya davranışta bulunması,

7.11 İşbu SÖZLEŞME’nin yorumu gereken hallerde TERAPİST’in uygulamaları esas alınır. ÜYE lehine münferit uygulamalar yoruma esas teşkil etmez.

7.12 Taraflardan TERAPİST’in SİTE’ de duyurduğu adres ve ÜYE’nin kayıt sırasında veya daha sonra güncelleyerek verdiği, TERAPİST kayıtlarındaki adres, tebligat adresleri olarak kabul ve beyan edilmiş sayılır. Bu adreslere yapılacak tebligatlar gerekli olan hukuki sonuçları doğuracaktır.

7.13 İşbu SÖZLEŞME’den doğabilecek ihtilaflarda T.C. Kanunları geçerlidir.

7.14 İşbu SÖZLEŞME’den doğacak ihtilaflarda Ankara Mahkemeleri ve İcra daireleri yetkilidir.

7.15 İşbu SÖZLEŞME toplam 7 maddeden oluşur. ÜYE’nin üyelik başvurusunun kabul edildiği tarihten itibaren geçerlilik kazanır.

Bu sözleşme en son 20 Kasım 2016 tarihinde güncellenmiştir.